Truy cập nội dung luôn

Triển khai các giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất, chế biến nông sản

01-04-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1086/UBND-CNN về triển khai các giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất, chế biến nông sản.

Thực hiện quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội

01-04-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1036/UBND-CNN về thực hiện quy hoạch và khai thác, sử dụng quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1063/UBND-NC về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1062/UBND-CNN về quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1050/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế.

Rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1049/UBND-KGVX về rà soát, quản lý các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai.

Thực hiện thống kê, theo dõi sức khỏe người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19

31-03-2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1048/UBND-KGVX về thực hiện thống kê, theo dõi sức khỏe người về từ nước ngoài để phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp

31-03-2020

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1024/UBND-TH về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

31-03-2020

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1025/UBND-TH về thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

30-03-2020

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 27/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại Hội nghị về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên về báo cáo kết quả nghiên cứu bộ sinh phẩm phát hiện nhanh COVID-19

30-03-2020

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 28/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại cuộc họp giữa UBND tỉnh và Đại học Thái Nguyên về báo cáo kết quả nghiên cứu bộ sinh phẩm phát hiện nhanh COVID-19

Thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

27-03-2020

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1011/UBND-KGVX về thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để góp phần phòng, chống dịch Covid - 19

26-03-2020

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 946/UBND-KGVX về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để góp phần phòng, chống dịch Covid - 19

Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

26-03-2020

Ngày 26/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 968/UBND-NC về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

Hướng dẫn cách lý, theo dõi sức khỏe người đi trên các chuyến bay có trường hợp mắc covid -19 và việc xuất cảnh của người nước ngoài trong thời gian cách ly y tế

25-03-2020

Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 941/UBND-KGVX về hướng dẫn cách lý, theo dõi sức khỏe người đi trên các chuyến bay có trường hợp mắc covid -19 và việc xuất cảnh của người nước ngoài trong thời gian cách ly y tế

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

25-03-2020

Ngày 24/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 930/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

24-03-2020

Ngày 23/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 904/UBND-CNN về tổ chức hướng dẫn tái đàn, tăng đàn lợn bảo đảm an toàn sinh học

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19

23-03-2020

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 890/UBND-KGVX về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19.

Tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19

23-03-2020

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 888/UBND-KGVX về tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện xét nghiệm Covid-19

23-03-2020

Ngày 21/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 887/UBND-KGVX về thực hiện xét nghiệm Covid-19.