Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

02-01-2020

Ngày 31/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5423/UBND-NC về tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thực hiện nuôi, đảm bảo nguồn cung thịt lợn, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản và kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm

31-12-2019

Ngày 30/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5393/UBND-CNN về thực hiện nuôi, đảm bảo nguồn cung thịt lợn, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản và kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học

31-12-2019

Ngày 30/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5391/UBND-CNN về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Bảo vệ, cải thiện môi trường không khí trên địa bàn tỉnh

31-12-2019

Ngày 30/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5390/UBND-CNN về bảo vệ, cải thiện môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020

26-12-2019

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5360/UBND-NC về tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2020

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu

26-12-2019

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5361/UBND-NC về Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng con dấu

Thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”

26-12-2019

Ngày 24/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5323/UBND-KGVX về thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”

Thông tin nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 và theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh

26-12-2019

Ngày 25/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5344/UBND-TH về thông tin nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 9 và theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26-12-2019

Ngày 25/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5351/UBND-NC về thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Danh mục và mức hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2019

26-12-2019

Ngày 25/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5353/UBND-NC về danh mục và mức hỗ trợ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

23-12-2019

Ngày 23/12, UBND tỉnh ban hành công văn số 5305/UBND-KGVX về thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Chỉ thị về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới

20-12-2019

Ngày 18/12, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

20-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5285/UBND-KGVX về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng

20-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5283/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên

20-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5282/UBND-KGVX về tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XIV

20-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5274/UBND-TH về giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XIV.

Kế hoạch Tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020”

19-12-2019

Ngày 17/12, Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 2/KH/BCĐ về Tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020".

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tháng cuối năm 2019

19-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5264/UBND-KT về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tháng cuối năm 2019.

Tăng cường triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

18-12-2019

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5199/UBND-TH về tăng cường triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020

17-12-2019

Ngày 17/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5211/UBND-CNN về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020.