Truy cập nội dung luôn

Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký bốc mộ trong dự án di rời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

13-09-2017

Ngày 12/9, UBND tỉnh có Công văn số 3896/UBND-KGVX về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký bốc mộ trong dự án di rời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Thông báo Kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác cải cách hành chính

12-09-2017

Ngày 08/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 154 /TB-UBND Kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành về công tác cải cách hành chính

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi làm việc với các Sở, ngành về triển khai Thông tư số 23/2013/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ

28-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 64/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm tại buổi làm việc với các Sở, ngành về triển khai Thông tư số 23/2013/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ.

Công văn về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1551/UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Kế hoạch thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thái Nguyên năm 2017

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về thực hiện Đề án duy trì và mở rộng chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”

27-04-2017

Ngày 27/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai thực hiện “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020”.

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.... trên địa bàn tỉnh năm 2017

27-04-2017

Ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng và tổ chức diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017

26-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

26-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về tổ chức thực hiện Quyết định số 1379/QĐ-TTg, ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm,công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo.

Công văn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

26-04-2017

Ngày 25/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1520/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Chỉ thị tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

26-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Công văn về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng

26-04-2017

Ngày 26/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1545/UBND-NC về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng.

Kế hoạch Hoạt động của BCĐ Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên, BTC Festival Trà Thái Nguyên - VN lần thứ 3, năm 2015

17-09-2015

Ngày 17/9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-BTC Hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên, Ban tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 và Hội đồng nghệ thuật thẩm định kịch bản các hoạt động tại Festival Trà

Công văn V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý, sửa dụng vốn Trái phiếu Chỉnh phủ năm 2013

17-09-2015

Ngày 17/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2590/UBND-KTTH V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý, sửa dụng vốn Trái phiếu Chỉnh phủ năm 2013

Chỉ thị Về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (

17-09-2015

Ngày 17/9, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND Về việc xử lý cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công điện về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

17-09-2015

Ngày 17/9, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 3/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Công văn V/v đôn đốc triển khai công tác chuẩn bị Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3 năm 2015

17-09-2015

Ngày 17/9, Ban tổ chức Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 đã ban hành Công văn số 187/CV-BTC V/v đôn đốc triển khai công tác chuẩn bị Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ 3 năm 2015

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà Thái Nguyên năm 2015”

17-09-2015

Ngày 16/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2473/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà Thái Nguyên năm 2015”

Công văn V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

15-09-2015

Ngày 15/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2566/UBND-TH V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị Về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15-09-2015

Ngày 15/9, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND Về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên