Truy cập nội dung luôn

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 500/UBND-CNN về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 501/UBND-CNN về thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 507/UBND-QHXD về quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 513/UBND-CNN về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

26-02-2020

Ngày 25/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 514/UBND-KGVX về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly đối với người về từ Hàn Quốc

Triển khai thực hiện quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 478/UBND-TH về triển khai thực hiện quy định cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 483/UBND-NC về báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 484/UBND-KGVX về thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 36, UBND tỉnh Thái Nguyên

18-02-2020

Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 10/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 36, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 405/UBND-CNN tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.

Khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 404/UBND-CNN khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra)

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 403/UBND-CNN tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra).

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

18-02-2020

Ngày 17/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 398/UBND-TH về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.

Kế hoạch tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên

18-02-2020

Ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành 22/KH-UBND về tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên.

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

16-02-2020

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 377/UBND-TH về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

Tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

16-02-2020

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 383/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

16-02-2020

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 384/UBND-KGVX về tthực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

Tổ chức cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

16-02-2020

Ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 385/UBND-KGVX về tổ chức cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020

15-02-2020

Để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, ngày 15/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 932/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

13-02-2020

Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 364/UBND-NC về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra