Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tháng cuối năm 2019

19-12-2019

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5264/UBND-KT về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tháng cuối năm 2019.

Tăng cường triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

18-12-2019

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5199/UBND-TH về tăng cường triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020

17-12-2019

Ngày 17/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5211/UBND-CNN về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tại Chương trình kỷ niệm

16-12-2019

Ngày 16/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5196/UBND-KGVX về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn giao thông phòng chống cháy nổ tại Chương trình kỷ niệm.

Phối hợp triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5159/UBND-KSTTHC về phối hợp triển khai điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019

Thông báo, tuyên truyền, vận động thực hiện di rời mộ tại Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thành Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5160/UBND-KGVX về thông báo, tuyên truyền, vận động thực hiện di rời mộ tại Nghĩa trang Cộng Hòa, xã Thành Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Thực hiện hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5162/UBND-KGVX về thực hiện hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5166/UBND-KGVX về thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo năm 2020

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5173/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Đăng ký rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

13-12-2019

Ngày 13/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5176/UBND-KSTTHC về đăng ký rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm ATTP đối với thức ăn đường phố và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP

13-12-2019

Ngày 12/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5157/UBND-KGVX về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm ATTP đối với thức ăn đường phố và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ATTP

Triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

12-12-2019

Ngày 11/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5152/UBND-CNN về triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020

Triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 từ nguồn vốn đối ứng địa phương

12-12-2019

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5144/UBND-NC về triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 từ nguồn vốn đối ứng địa phương

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW

12-12-2019

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5139/UBND-NC về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW

Tham gia ý kiến vào báo cáo giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

12-12-2019

Ngày 10/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5135/UBND-TH về tham gia ý kiến vào báo cáo giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

Bố trí trụ sở làm việc bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã

09-12-2019

Ngày 9/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5126/UBND-KSTT về việc bố trí trụ sở làm việc bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế năm 2019 của BCĐ tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

06-12-2019

Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 145/TB-UBND kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế năm 2019 của BCĐ tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

06-12-2019

Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện chế độ báo cáo năm 2019 và đề xuất các nhiệm vụ xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020

06-12-2019

Ngày 4/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5086/UBND-KSTTHC về thực hiện chế độ báo cáo năm 2019 và đề xuất các nhiệm vụ xây dựng nội dung kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020.

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII

05-12-2019

Ngày 3/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5058/UBND-TH về Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII.