Truy cập nội dung luôn

Thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19

29-05-2020

Ngày 28/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1925/UBND-KGVX về thực hiện hỗ trợ nhập cảnh cho chuyên gia người nước ngoài theo chỉ đạo của BCĐQG phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

29-05-2020

Ngày 27/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1901/UBND-KSTTHC về thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020

26-05-2020

Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1888/UBND-KGVX về việc không tổ chức Festival Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ IV, năm 2020.

Tăng cường thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

26-05-2020

Ngày 26/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1882/UBND-NC về tăng cường thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

22-05-2020

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1856/UBND-TH về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

22-05-2020

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1846/UBND-KSTTHC về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Nghiên cứu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp”

22-05-2020

Ngày 22/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1854/UBND-TH về nghiên cứu triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp”

Thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

21-05-2020

Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1823/UBND-NC về thực hiện công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 3746/VPCP-KSTT ngày 13/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

15-05-2020

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1770/UBND-KSTTHC về thực hiện Văn bản số 3746/VPCP-KSTT ngày 13/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020

15-05-2020

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1773/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020

15-05-2020

Ngày 15/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1766/UBND-KGVX về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5/2020 - 31/5/2020.

Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020

14-05-2020

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 4/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan ra diện rộng

14-05-2020

Ngày 13/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1718/UBND-CNN về tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan ra diện rộng.

Tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

13-05-2020

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1709/UBND-KGVX về tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

13-05-2020

Ngày 08/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Thực hiện Văn bản số 3623/VPCP-KSTT ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ

13-05-2020

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1701/UBND-KSTTHC về thực hiện Văn bản số 3623/VPCP-KSTT ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính bằng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn

13-05-2020

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1685/UBND-KSTTHC về hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính bằng bộ hồ sơ mẫu và qua video hướng dẫn.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

12-05-2020

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1660/UBND-CNN về triển khai thực hiện Chỉ thị số 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

12-05-2020

Ngày 11/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1658/UBND-CNN về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

12-05-2020

Ngày 12/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1697/UBND-TH về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện Luật Đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.