Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

24-02-2020

Ngày 24/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 484/UBND-KGVX về thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 36, UBND tỉnh Thái Nguyên

18-02-2020

Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 10/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại phiên họp thứ 36, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 405/UBND-CNN tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi, nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.

Khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 404/UBND-CNN khẩn trương thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra)

18-02-2020

Ngày 18/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 403/UBND-CNN tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona chủng mới gây ra).

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

18-02-2020

Ngày 17/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 398/UBND-TH về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona.

Kế hoạch tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên

18-02-2020

Ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành 22/KH-UBND về tổ chức khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid - 19 tại Trường Quân sự tỉnh và Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Thái Nguyên.

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

16-02-2020

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 377/UBND-TH về thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia

Tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

16-02-2020

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 383/UBND-KGVX về tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

16-02-2020

Ngày 14/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 384/UBND-KGVX về tthực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định

Tổ chức cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

16-02-2020

Ngày 16/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 385/UBND-KGVX về tổ chức cách ly đối với các trường hợp trở về từ vùng có dịch, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020

15-02-2020

Để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, ngày 15/2, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 932/UBND-KGVX về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/2/2020.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

13-02-2020

Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 364/UBND-NC về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân

12-02-2020

Ngày 12/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 355/UBND-CNN về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân

Tăng cường quản lý người dân đi lao động tại các địa phương trong vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

12-02-2020

Ngày 12/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 356/UBND-KGVX về tăng cường quản lý người dân đi lao động tại các địa phương trong vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Thực hiện cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

12-02-2020

Ngày 11/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 329/UBND-KGVX về thực hiện cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin tra cứu văn bằng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

11-02-2020

Ngày 11/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 328/UBND-KGVX về cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin tra cứu văn bằng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông

10-02-2020

Ngày 10/01, Bộ Thông tin Truyền thông và UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký Biên bán ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

10-02-2020

Ngày 10/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 313/UBND-TH về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020

10-02-2020

Ngày 6/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 293/UBND-TH về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.