Truy cập nội dung luôn

Ban Dân tộc tỉnh thông báo chuyển địa điểm làm việc

Thực hiện Quyết định số 4162/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên.

Để bàn giao mặt bằng xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Ban Dân tộc tạm thời chuyển trụ sở làm việc từ ngày 03/6/2019 đến tại Trụ sở Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng & Công nghiệp, tại địa chỉ: số 666A, đường Quang Trung, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên.

Ban Dân tộc tỉnh trân trọng thông báo cho các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ công tác.

Nguồn: thainguyen.gov.vn