Truy cập nội dung luôn

Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 25/3/2020)

 

Ngày 25/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã ban hành Báo cáo số 84/BC-BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Cập nhật đến 17h00’ ngày 25/3/2020).

Xem chi tiết file đính kèm