Truy cập nội dung luôn

Công bố danh sách thị xã Phổ Yên đủ điều kiện đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 5/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2113/UBND-CNN về việc công bố thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn