Truy cập nội dung luôn

Công văn số 3835/UBND-KGVX V/v dừng đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2020

Căn cứ nội dung hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh: Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang; năm 2019, tỉnh Thái Nguyên đã nhận Cờ đăng cai tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XII năm 2020. Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Chương trình, tỉnh Thái Nguyên nhận thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và cả nước nói chung đang được kiểm soát tốt, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 về phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3366-TB/TU ngày 22/9/2020 về việc tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật năm 2020. UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo:

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn