Truy cập nội dung luôn

Danh sách số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị ngành Y tế Thái Nguyên

 

Để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh và hướng dẫn xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Y tế lập danh sách số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 Văn phòng Sở và các đơn vị trong ngành Y tế Thái Nguyên để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý khi có tình huống xảy ra.

Dưới đây là danh sách số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị ngành Y tế Thái Nguyên:

Thanh Mai (biên tập)
thainguyen.gov.vn