Truy cập nội dung luôn

Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án khu nhà ở tổng hợp TECCO, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

(Xem nôi dung chi tiết tại File đính kèm)

Nguồn:Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)