Truy cập nội dung luôn

Sở Xây dựng thông báo thi tuyển công chức năm 2019

Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên thông báo thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau

1. Số lượng thi tuyển: 03 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Quản lý kiến trúc - quy hoạch:  01 chỉ tiêu, trình độ Đại học, Kiến trúc sư, kiến trúc công trình.

- Vị trí việc làm Quản lý chất lượng công trình:  01 chỉ tiêu, trình độ Đại học, Kỹ sư giao thông, ngành xây dựng cầu đường.

- Vị trí việc làm: Văn thư, trình độ Trung cấp trở lên, ngành Văn thư Lưu trữ

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày: 03/6/2019 đến hết ngày 03/7/2019 trong giờ hành chính

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, số 2, đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Thông báo này thay thế thông báo ngày 04/5/2019)

4. Chi tiết, hồ sơ dự tuyển:

Liên hệ tại Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, số 2 đường Nguyễn Du, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và trên website: http://soxd.thainguyen.gov.vn.

Nguồn: thainguyen.gov.vn