Truy cập nội dung luôn

Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức

Ngày 03/4/2019 Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 375/KH-SGTVT về việc thi tuyển công chức Sở Giao thông vận tải năm 2019, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu và chỉ tiêu chuyển dụng:

- 01 công chức Hành chính, Tổng hợp: Thực hiện công tác công tác hành chính, tổng hợp, phụ trách thi đua khen thưởng; Kiêm nhiệm công tác kế toán, Văn thư, Lưu trữ. Yêu cầu trình độ đại học chuyên ngành kế toán.

- 08 công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra giao thông gồm: Thanh tra giao thông đường bộ, đường thủy, thanh tra hành chính. Yêu cầu trình độ đại học các chuyên ngành: Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ sư XD  cầu đường bộ; Cử nhân quản trị kinh doanh; Cử nhân luật kinh tế; Cử nhân kế toán, Kỹ sư Công nghệ Thông tin.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan theo quy định, trong đó có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên  theo quy định tại khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo tiêu chuẩn chung. Trường hợp bằng tốt nghiệp chuyên môn, học bạ hoặc bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì  phải được công chứng, dịch thuật sang tiếng việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

g) Hai ảnh cỡ 4x6 cùng loại, có ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận.

4. Nội dung và hình thức thi tuyển:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 03 phần: Phần I – Kiến thức chung, Phần II – Ngoại ngữ (tiếng Anh), Phần III – Tin học;

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; hình thức thi phỏng vấn. Nội dung, hình thức thi tuyển chi tiết theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông báo của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên được đăng trên website http://sogtvt.thainguyen.gov.vn và niêm yết tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng, điều kiện miễn thi một số môn, các tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức: Theo quy định hiện hành về tuyển dụng công chức.

6. Lệ phí dự thi: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức. Mức phí: 500.000đ /thí sinh (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

7. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 5/4/2019 đến hết ngày 5/5/2019 (trong giờ hành chính).

- Nơi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên. Số 350 đường Hoàng văn Thụ, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên. Điện thoại thường trực 02083856534.

(Thông tin được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Giao thông Vận tải và trên trang tin điện tử của Sở)