Truy cập nội dung luôn

Thỏa thuận khung mẫu hợp đồng mua sắm gói thầu mua sắm điều hòa nhiệt độ năm 2020

Để triển khai mua sắm tập trung tài sản năm 2020 thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, Trung tâm thông tin tỉnh đăng tải thỏa thuận khung, mẫu hợp đồng mua sắm tài sản, gói thầu mua sắm điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020, do Sở Tài chính ban hành. Chi tiết xem tại file đính kèm