Truy cập nội dung luôn

Thông báo đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-HĐMS ngày 22/6/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Hội đồng mua sắm tập trung tài sản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020, như sau:

(Xin mời xem File đính kèm tại đây)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)