Truy cập nội dung luôn

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các xóm: Ao Sen, Hòa Bắc, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 12, tổ 27, phường Phú Xá, TPTN

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất san lấp tại các xóm: Ao Sen, Hòa Bắc, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 12, tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

1. Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá

- Tên loại khoáng sản: đất làm vật liệu san lấp.

- Địa điểm khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá tại các xóm: Ao Sen, Hòa Bắc, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 12, tổ 27, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Mức độ nghiên cứu địa chất: đã khảo sát, điều tra cơ bản; chưa thăm dò khoáng sản.

- Diện tích khu vực đưa ra đấu giá: 15,06 ha.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: R = 3% (Ba phần trăm)

- Tiền đặt trước: 67.000.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu đồng chẵn).

3. Địa điểm, thời gian tổ chức phiên đấu giá

- Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá: Từ tháng 4/2019

4. Thời gian bán hồ sơ, tham khảo tài liệu, khảo sát thực địa, tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 12/3/2019

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 13/3/2019 đến ngày 11/4/2019

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn);

(Trong giờ hành chính)

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực và kinh nghiệm khai thác khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ khoáng sản nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Điện thoại: 0208.3657937                       Fax: 0208.3752200

Email: donretn@vnn.vn

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn