Truy cập nội dung luôn

Thông báo điểm mỏ đá vôi Trúc Mai 2, xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 

Xem chi tiết file đính kèm tại đây

Nguồn:Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)