Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại Hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số PAPI 2019

Ngày 17/6/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số PAPI năm 2019.

Sau khi nghe ý kiến phân tích của các chuyên gia nhóm nghiên cứu chỉ số PAPI cấp tỉnh tại Việt Nam và ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự hội nghị về các nội dung của chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến có ý kiến kết luận như sau:

(Xin mời xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)