Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ

 

Hội đồng mua sắm tập trung tài sản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2019, như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu:

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Quý.

+ Địa chỉ: Số nhà 53, tổ 17 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2. Giá trúng thầu: 4.936.400.000 VND (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

3. Chi tiết nội dung: Quyết định số 203/QĐ-HĐMS ngày 15/8/2019 kèm theo (Chi tiết Quyết định 203/QĐ-HĐMS xem tại đây)

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Nguồn: thainguyen.gov.vn