Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ

Hội đồng tập chung mua sắm tài sản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm tập trung máy điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020 như sau:

  1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH  Thương mại và Dịch vụ Nam Quý

   Địa chỉ: Số 53, Tổ 17, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên

  1. Giá trúng thầu: 6.931.400.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu tỷ chín trăm ba mốt triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)
  2. Chi tiết nội dung: Quyết định 128/QĐ-HĐMS ngày 02/02/2020 kèm theo
  3. Loại hợp đồng: Trọn gói
  4. Thời gian hợp đồng: 120 ngày

Xin mời xem chi tiết tại File đính kèm

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)