Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp tại khu vực xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ

 

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Số TT

Tên loại khoáng sản

Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Kết quả

Giá trúng đấu giá

1

Đất san lấp

Khu vực đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xóm La Giang 1, xã Quang Sơn và xóm Đồng Chăm, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Công ty TNHH Bê tông Xây dựng Việt Cường

Trúng đấu giá

3,45%

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Thái Nguyên

Không

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Điện thoại: 0208.3657937  Fax: 0208.3752200 Email: donretn@vnn.vn

Nguồn: thainguyen.gov.vn