Truy cập nội dung luôn

Thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2020

Xin mời xem chi tiết File đính kèm tại đây

Nguồn:Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)