Truy cập nội dung luôn

Thông báo tên gọi các phòng thuộc Cục Thuế theo tổ chức bộ máy mới

Cục Thuế Thái Nguyên thông báo tên gọi các phòng và Văn phòng Cục Thuế theo tổ chức bộ máy mới như sau:

I. Các phòng thay đổi tên gọi theo tổ chức bộ máy mới (gồm 07 phòng):

STT

Tên gọi trước đây

Tên gọi theo tổ chức bộ máy mới

1

Phòng Hành chính – Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ         

Văn phòng

2

Phòng Tin học

Phòng Công nghệ thông tin

3

Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân

Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

4

Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ - Dự toán

Phòng Nghiệp vụ - Dự toán – Pháp chế

5

Phòng tra Thuế số 01

Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 01

6

Phòng tra Thuế số 02

Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 02

7

Phòng Thanh tra Thuế

Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 03

 

II. Các phòng giữ nguyên tên gọi (gồm 05 phòng):

1. Phòng Tổ chức cán bộ;

2. Phòng Kiểm tra nội bộ;

3. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế;

4. Phòng Kê khai và kế toán thuế;

5. Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Nguồn: thainguyen.gov.vn