Truy cập nội dung luôn

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết

Tòa án nhân dân Huyện Đồng Hỷ, thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết đối với Ông Lê Minh Hóa, sinh năm 1966, nơi thường trú xóm Tân Lập, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Bỏ đi khỏi nơi cư trú từ tháng 02/1995 đến nay không rõ tin tức. Nay ông Lê Minh Hóa ở đâu về ngay Tòa án nhân dân Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái  Nguyên (địa chỉ tổ 02 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên) để giải quyết việc bà An Thị Xuyến có đơn yêu cầu Tòa tuyên bố ông đã chết.

Trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu không có tin tức gì của với Ông Lê Minh Hóa thì Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật

 

Thainguyen.gov.vn

Phòng DVHCC