Truy cập nội dung luôn

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thông báo nhắn tin cho chị: Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 11/12/1995. Nơi cư trú cuối cùng; thôn Thù Lâm xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Chỗ ở hiện nay; không rõ ở đâu. Bỏ nhà đi từ tháng 03/2016 đến nay không có tin tức gì. Hiện nay chị Thủy ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc anh Hoàng Văn Khoa (chồng chị) yêu cầu Tòa án tuyên bố chị Thủy mất tích. Nay ai biết thông tin về chị Nguyễn Thị Thủy xin liên hệ với Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại 0208.3708876.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Thủy không về thì Tòa án sẽ giải quyết việc theo quy định của pháp luật

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng DVHCC