Truy cập nội dung luôn

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/HĐTD ngày 19/6/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019; Thông báo số 27-TB/HĐTD ngày 25/10/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 03-KH/HĐTD; Quyết định số 2931-QĐ/TU ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019 thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, theo các nội dung sau:

1. Thí sinh dự thi vòng 1 nộp hồ sơ dự tuyển

a. Thí sinh dự thi vòng 1 nộp hồ sơ dự tuyển theo danh mục hồ sơ kèm theo. Xuất trình bản chính để kiểm tra.

b. Thời gian: từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 14/11/2019 (kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật).

c. Địa điểm: tại phòng tiếp nhận hồ sơ trụ sở Tỉnh ủy Thái nguyên. Địa chỉ: Số 28, đường Phan Đình Phùng, phường Trưng vương, thành phố Thái Nguyên (lối vào cổng số 2).

2. Thời gian, địa điểm khai mạc và tổ chức thi vòng 1

a. Thời gian: từ ngày 25/11/2019 đến ngày 28/11/2019.

b. Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên (địa chỉ: Tổ 16, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên).

c. Lịch thi:

TT

Nội dung

Thời gian

1

- Khai mạc kỳ thi,

- Phổ biến Kế hoạch thi, Quy chế thi; Nội quy thi;

- Hướng dẫn thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính.

Ngày 25/11/2019 (thứ Hai).

Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút.

2

Thi môn Kiến thức chung

(trắc nghiệm trên máy vi tính).

Từ ngày 26/11 đến hết ngày 27/11/2019.

- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

3

Thi môn ngoại ngữ: Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc

(trắc nghiệm trên máy vi tính)

Ngày 28/11/2019.

- Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút;

- Buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

3. Lưu ý đối với thí sinh

- Thí sinh tham dự kỳ thi thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định tại Nội quy tổ chức kỳ thi công chức, viên chức Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quy chế thi trắc nghiệm trên máy vi tính của Hội đồng tuyển dụng.

- Danh mục hồ sơ; mẫu đơn đăng ký dự tuyển; mẫu sơ yếu lí lịch tự thuật; mẫu bản khai lí lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên (website: thainguyen.gov.vn) và trang Báo Thái Nguyên điện tử (baothainguyen.org.vn).

- Thí sinh đăng ký dự thi vào vị trí việc làm yêu cầu tiêu chuẩn chính trị thì phải khai thêm lý lịch dùng cho công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thí sinh dự lễ Khai mạc kỳ thi và có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định; trang phục gọn gàng, lịch sự, xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

(Số điện thoại liên hệ với Tổ tiếp nhận hồ sơ: 0208.3.855598)

Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019 thông báo để thí sinh biết.

Mời xem chi tiết Thông báo 29-TB/HĐTD tại đây

Danh mục hồ sơ, mẫu đơn đăng ký dự tuyển mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn