Truy cập nội dung luôn

Thông báo triệu tập thí sinh dư thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ các các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019