Truy cập nội dung luôn

Thông báo về kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Số TT

Tên loại khoáng sản

Địa điểm khu vực trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Kết quả

Giá trúng đấu giá

1

Đá cát kết

Khu vực đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm 4, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú

Trúng đấu giá

3,6%

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Vận tải Thái Nguyên

Không

2

Đất san lấp

Khu vực xóm Bờ Lở, xã Vinh Sơn và xóm Ao Cang, xóm La Giang, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Thiên Lộc

Trúng đấu giá

3,45%

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển công nghệ cao Hà Nội

Không

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Điện thoại: 0208.3657937                       Fax: 0208.3752200

Email: donretn@vnn.vn

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Phòng Dịch vụ HCC