Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp khu vực đồi Ông Đoán và đồi Quần Ngựa, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

1. Tên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp đề nghị giấy phép thăm dò khoáng sản đầu tiên: Công ty TNHH kinh doanh gas Bắc Thái.

2. Loại khoáng sản: Đất làm vật liệu san lấp.

3. Vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản: Khu vực đồi Ông Đoán và đồi Quần Ngựa, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian tiếp nhận và thông báo về hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác: 30 ngày, kể từ ngày 28/12/2018.

Sau thời hạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên không tiếp nhận hồ sơ và tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực, kinh nghiệm và có nhu cầu thăm dò, khai thác khoáng sản đất san lấp tại khu vực nêu trên tham gia nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật khoáng sản năm 2010 và khoản 1 Điều 49 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên (Địa chỉ: số 132 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Điện thoại: 0208.3657937                       Fax: 0208.3752200

Email: pksthainguyen@gmail.com

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Phòng Dịch vụ HCC