Truy cập nội dung luôn

Thông báo về việc xét chọn hồ sơ và công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò điểm mỏ đất Bú Bò, xã Nga My và xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc xét chọn hồ sơ và công khai tên tổ chức được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò điểm mỏ đất Bú Bò, xã Nga My và xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn