Truy cập nội dung luôn

Tình hình cung ứng thuốc đấu thầu tập trung - quý I/2019

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên - Đơn vị mua sắm tập trung thuốc, cập nhật tình hình cung ứng thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương.

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2017.

2. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại các quyết định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên: Quyết định số 333/QĐ-SYT, Quyết định số 333/QĐ-SYT ngày 13 tháng 4 năm 2018; Quyết định số 547/QĐ-SYT, Quyết định số 548/QĐ-SYT ngày 14 tháng 6 năm 2018.

3. Cập nhật tình hình cung ứng, kể từ ngày ký kết Thỏa thuận khung đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019:

Chi tiết xem tại đây 

Nguồn: thainguyen.gov.vn