Truy cập nội dung luôn

Tình hình cung ứng thuốc đấu thầu tập trung Quý IV/2018

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên - Đơn vị mua sắm tập trung thuốc, cập nhật tình hình cung ứng thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương.

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn