Truy cập nội dung luôn

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thông báo tìm kiếm bà Đinh Thị Phương Nga - Chủ doanh nghiệp tư nhân Nhật Minh, địa chỉ cư trú cuối cùng: tổ 19, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Bà Đinh Thị Phương Nga vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016. Khi biết được thông tin này đề nghị bà Đinh Thị Phương Nga liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên theo địa chỉ: tổ 24, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Hoặc ai biết được tin tức bà Đinh Thị Phương Nga thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên theo địa chỉ: tổ 24, phường Túc Duyên; UBND phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên của người yêu cầu.

Nguồn: thainguyen.gov.vn