Truy cập nội dung luôn

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số: 01/2020/QĐ - TA ngày 02/01/2020, “ Quyết định Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích” đối với: Chị Huỳnh Thị Trưởng, sinh năm 1978;

Nơi cư trú cuối cùng: Xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thông báo cho chị Huỳnh Thị Trưởng, sinh năm 1978; Nơi cư trú cuối cùng: Xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Chị Trưởng bỏ nhà đi biệt tích từ năm 2016 đến nay không rõ địa chỉ. Nay chị Huỳnh Thị Trưởng ở đâu liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên để giải quyết việc anh Dương Văn Tỵ (chồng của chị), sinh năm 1977; Địa chỉ: Xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tuyên bố chị Huỳnh Thị Trưởng mất tích.Trong thời hạn 04 tháng kế từ ngày thông báo, nếu chị Huỳnh Thị Trưởng không có mặt tại Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thì Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên sẽ giải quyết việc dân sự theo quy định của Pháp luật”.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

(Phòng Dịch vụ HCC tổng hợp)