Truy cập nội dung luôn

Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức

21-09-2018

Ngày 21/9/2018, Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông báo số 283/TB-VPUB Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Nhà khách thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Thực hiện báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

13-09-2018

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 3594/UBND- KSTTHC về việc báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

30-08-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Mồ, xóm Điềm Thụy, xã Điềm Thụy; núi Pheo và Núi Thiệp, xóm Đầm, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

28-08-2018

Ngày 09/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 939/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền thực hiện Quyết định số 45/20 16/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018

23-08-2018

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, lắp đặt điều hòa nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy siêu âm đen trắng xách tay thuộc danh mục tập trung cấp tỉnh năm 2018

23-08-2018

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy siêu âm đen trắng xách tay thuộc danh mục tập trung cấp tỉnh năm 2018.

Công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

21-08-2018

Ngày 16/8, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2313 /STNMT-KS, về việc đăng tải công khai danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên.

Về danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

20-08-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Bảo Lý, xã Tân Thành và xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên:

Thông báo đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất san lấp tại khu vực xóm Ngoài, xóm Giữa, xã Xuân Phương và xóm Kha Nhi, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình

09-08-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đất san lấp tại khu vực xóm Ngoài, xóm Giữa, xã Xuân Phương và xóm Kha Nhi, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm 9, xã Phúc Tân và xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên

08-08-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ đá cát kết làm vật liệu xây dựng thông thường tại xóm 9, xã Phúc Tân và xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp khu vực xã Hóa Thượng và xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

23-07-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Tòa án nhân dân huyện Phú Bình thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu mất tích

19-07-2018

Ngày 09/7/2018, Tòa án nhân dân huyện Phú Bình ban hành Công văn số 754/CV-DS về việc Thông báo tìm kiếm người yêu cầu bị tuyên bố mất tích.

Danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

02-07-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Hóa Thượng và xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Thông báo mời thầu các gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018

26-06-2018

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đăng tải thông báo mời thầu 03 gói thầu mua sắm tập trung cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp khu Đong và khu vực Cầu Giao

22-06-2018

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất san lấp khu Đong và khu vực Cầu Giao