Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng Điểm dân cư nông thôn xóm Hanh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn