Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Cách mạng Tháng 10, thành phố Sông Công (Giai đoạn II) theo hình thức PPP - Hợp đồng BT

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn