Truy cập nội dung luôn

Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 08 công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

 Xin mời xem chi tiết file đính kèm tại đây