Truy cập nội dung luôn

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016-2020

Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)