Truy cập nội dung luôn

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gạch ngói Việt Cường tại xóm 1, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Xem nội dung file đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng Dịch vụ HCC