Truy cập nội dung luôn

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trưng bày, bán các sản phẩm hóa dầu và dịch vụ tiện ích tại xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương của Công ty TNHH Xăng dầu Sông Vân Thái Nguyên

Xem nội dung file đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng Dịch vụ HCC