Truy cập nội dung luôn

QĐ V/v thu hồi Quyết định số 2948/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Đồng Phách - Kháo Còng, xóm Đồng Mạc, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bình Đạ

Xem nội dung file đính kèm tại đây

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng Dịch vụ HCC