Truy cập nội dung luôn

Quyết định thu hồi Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư

Quyết định 853/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 02/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư xóm Bán Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Cường Tâm.
Lý do: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Xin mời xem file đính kèm tại đây

Nguồn: Thaibnguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng Hợp)