Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc cho Công ty than Khánh Hòa -VVMI thuê đất, để sử dụng vào mục đích mở rộng bãi thải Tây tại xã An Khánh, huyện Đại Từ

(Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm)

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)