Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc gia hạn cho Công ty Cổ phần Kim loại mầu Thái Nguyên - VIMICO thuê đất để khai thác khoáng sản tại huyện Đồng Hỷ

Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)