Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho Chùa Đông Khánh để thực hiện Dự án xây dựng Chùa Đông Khánh tại xã Phúc Lương, huyện Đại Từ

Xem nội dung chi tiết tại File đính kèm

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Phòng HCC (Tổng hợp)