Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Chi tiết mời xem tại đây

Nguồn: thainguyen.gov.vn