Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch về việc phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2030

Ngày 19/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về việc phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2030.

Xem chi tiết Kế hoạch số 207/KH-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn