Truy cập nội dung luôn

Tổ chức phong trào thi đua đặc biệt "Thái Nguyên đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch COVID-19"

Ngày 29/10/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua đặc biệt "Thái Nguyên đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch COVID-19".

Xem chi tiết Kế hoạch số 194/KH-UBND tại đây./.


thainguyen.gov.vn