Truy cập nội dung luôn

Thảo luận tại Tổ đại biểu về các nội dung: Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; các báo cáo và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

13-10-2020 12:32

Tiếp tục chương trình làm việc buổi sáng ngày 13/10, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại 8 tổ về các nội dung: Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số hình ảnh tại các Tổ thảo luận:

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
và đồng chí Hoàng Anh Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chủ trì Tổ thảo luận số 02

 

Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XX, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên, chủ trì Tổ thảo luận số 01

 

 Đại biểu Phan Đức Cường, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên phát biểu ý kiến tại Tổ thảo luận số 03

 

Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XX, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai 
và đồng chí Ngô Xuân Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, chủ trì Tổ thảo luận số 04

 

Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên,
chủ trì Tổ thảo luận số 05

 

PGS, TS Trần Văn Điền, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phát biểu ý kiến tại Tổ thảo luận số 06

 

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XX, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, chủ trì Tổ thảo luận số 07

 

Đồng chí Phạm Duy Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, Bí thư Huyện ủy Đại Từ, chủ trì Tổ thảo luận số 08

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường (Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh).

 

Nhóm PV
thainguyen.gov.vn