Truy cập nội dung luôn

Ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020

27-10-2020 06:48

Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Công văn số 3445/UBND-KGVX ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020; Kế hoạch số 72/KH-MTTQ-BTT ngày 26/8/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện Tháng cao điểm vì người nghèo (17/10-18/11/2020).

Đến ngày 16/10/2020, Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân với số tiền trên 4,6 tỷ đồng.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban Vận động “Quỹ Vì người nghèo” tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn sự ủng hộ kịp thời của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để góp phần hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Mọi đóng góp gửi về:

Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, tài khoản 3761.0.1038757.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên;

Hoặc: Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, số 12 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

 

 

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn